De effectieve onderwijskosten van jouw petekind

Van jouw bijdrage gaat er € 25 rechtstreeks naar de effectieve onderwijskosten van je petekind. Dat betekent onder andere:

 • inschrijvingsgeld*
 • schooluniform & schoenen
 • boekentas of rugzak
 • schoolboeken & schoolgerief
 • transport (indien de school dit aanbiedt)
 • maaltijden  (indien de school dit aanbiedt)
 • gebruik van computer (indien aanwezig)

*Cunina werkt samen met plaatselijke partnerscholen, waarbij elke partnerschool zijn eigen schoolkosten heeft. Daardoor zijn niet alle inschrijvingsgelden gelijk over heel de wereld. In het geval dat de schoolkosten duurder zijn dan de maandelijkse bijdrage van de peetouder, spreken we van een 'ondersteuning'. Naar welke school je petekind gaat, is de keuze van het kind en zijn ouders goed wetende welke ondersteuning ze vanuit Cunina krijgen.

Het engagement dat je aangaat met het steunen van een petekind loopt van het begin van de lagere school tot het einde van de middelbare school. Gemiddeld loopt het peterschap 10 tot 12 jaar.

Wil je je petekind ook nog steunen ná het middelbaar? Dan kan dit eventueel via onze Cunina Studiebeurs.

Restgelden voor lokale onderwijsprojecten

De schoolkosten verschillen per land en zelfs per regio. Met eventueel restgeld van je peterschapsbijdrage ondersteunt Cunina onderwijsprojecten in het land van je petekind.

Het is zeer belangrijk voor Cunina dat restgelden ook nog ten goede komen van jouw petekind, zij het eerder onrechtstreeks. We bouwen er nieuwe klaslokalen mee, doen aan renovatie en garanderen een lokale opvolging van het dossier van jouw petekind.

Een kleine bijdrage voor de Cunina-werking

Slechts € 5 van je bijdrage gaat naar het beheer van je peterschapsdossier en de beheerskosten van Cunina in België.

De ngo-wetgeving bepaalt dat het totaal van de beheerskosten ten opzichte van de totale inkomsten maximum 20% mag zijn. Dit is onder andere een vereiste om toelating te krijgen om fiscale attesten uit te reiken. Cunina tracht bovendien om deze beheerskost onder de 10% te houden. Teneinde dit percentage nauwkeurig te bepalen voert Cunina een analytische boekhouding. Onder beheerskosten wordt verstaan: huur, onderhoud, energie, kantoorkost, verzekering, verplaatsing, externe diensten, afschrijvingen, loonkost en management van de  noordwerking, belastingen, taksen, opleidingen, bibliotheek, binnenlandse bankkosten en uitzonderlijke kosten. De loonkost in het noorden m.b.t. hulp aan het zuiden, communicatie, fondsenwerving en merchandising vallen niet onder de kosten voor algemeen beheer. 

Cunina-peetouder worden is een engagement op lange termijn. Je speelt een belangrijke rol in het leven van één kind en ziet het opgroeien tot een jongvolwassene mét kansen!

Eenmalige kost voor opstart peterschapsdossier

Na je peterschapsaanvraag krijg je een bericht om je peterschapsdossier te activeren. Deze eenmalige openingsbijdrage bedraagt  € 35.

Zodra we dit bedrag op onze rekening ontvangen, sturen we je een peterschapspakket met:

 • een foto van je petekind
 • een identiteitsfiche van je petekind
 • info over het land van je petekind
 • praktische informatie over het peterschap
 • info over de Cuninaprojecten
 • de laatste Cunina Courant (nieuwsbrief)
 • een betalingsformulier om de maandelijkse betalingen van je peterschap te regelen

 

Daarna schakelen we over op de maandelijkse bijdrage van €30 voor je petekind. In het inschrijvingsformulier kan je aangeven hoe je dit praktisch wil doen.

Belastingsvoordeel voor peetouders

Mocht je een Cuninapeterschap overwegen, maar toch twijfelen bij het financiële engagement van €30 per maand? Vergeet dan niet dat je voor bijdragen aan een goed doel een belastingsvoordeel krijgt.

Vanaf €40 per jaar, en daar zit je als peetouders sowieso  aan, krijg je van Cunina een fiscaal attest. De gegevens op dat attest kan je invullen op je aangifte voor personenbelasting om een vermindering van 45% op je werkelijke gedane giften te krijgen.

Omgerekend naar je kosten per maand, na vermindering van dit belastingsvoordeel, betaal je dus geen €30 per maand, maar in feite amper €16,5 per maand. Misschien hou je zo zelfs voldoende budget over voor twee petekinderen?