Cunina heeft me gesteund vanaf de lagere school tot op de universiteit.

“Ik moet veel personen bedanken. God, omdat zonder hem niets mogelijk zou zijn geweest. Pater Jan Hoet, omdat hij mij aanvaard heeft als Cuninapetekind. Mijn peetouders voor hun steun al die jaren. En natuurlijk Cunina, voor dit lovenswaardige project! Haïti is een van de armste landen ter wereld waar ouders nauwelijks middelen hebben om hun kinderen naar school te sturen. Veel kinderen proberen, maar haken onderweg af. Ik help nu de Haïtiaanse bevolking.

Dankzij Cunina is de weg naar onderwijs gemakkelijker in Haïti. Dankzij mijn peetouders kreeg ik al het nodig materiaal en de financiële middelen vanaf het basisonderwijs tot de universiteit. Ik kon naar school gaan zonder enige beperking.

Ondertussen ben ik afgestudeerd als Landbouwkundig ingenieur aan de Universiteit van Haïti. Vandaag ben ik projectleider bij het ministerie van Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Plattelandsontwikkeling. Als zoon van Cunina help ik dus op mijn beurt de Haïtiaanse bevolking .

Hartelijk dank aan Cunina voor alle steun! Ik hoop dat Cunina nog meer mensen kan helpen die zich op hun beurt ten dienste stellen van de bevolking.”

Charles Dieuseul

Cunina-peetouder worden is een engagement op lange termijn. Je speelt een belangrijke rol in het leven van één kind en ziet het opgroeien tot een jongvolwassene mét kansen!