De Filipijnen waren het eerste land waar Cunina in 1992 met peterschappen startte. Ondertussen zijn 100den petekinderen afgestudeerd dankzij de steun van hun peetouder. Ook in Diadi, in de provincie Nueva Vizcaya, waar Fr Bernard Paguio samen met Racquel Jallorina de peterschapslijst beheert.

Namens alle petekinderen wil ik de peetouders van harte bedanken voor hun steun de afgelopen jaren. Ondanks de economische crisis bleven peetouders hun petekind steunen en zijn ze ervan overtuigd dat onderwijs het enige middel is om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken.

Ondertussen studeren heel wat petekinderen af en gaan ze op zoek naar werk. Op die manier dragen ze hun steentje bij aan het welzijn van hun familie. Uiteraard is werk vinden niet altijd even gemakkelijk. Maar met een diploma kunnen jongeren zich wél wapenen tegen de gevolgen van onwetendheid en armoede.

Cunina-peetouder worden is een engagement op lange termijn. Je speelt een belangrijke rol in het leven van één kind en ziet het opgroeien tot een jongvolwassene mét kansen!