"Tijdens de zomer kwamen alle petekinderen van Cebu City samen voor een creatieve workshop. We ontdekten dat heel wat kinderen talenten hebben in muzische vakken en theater."

Met de workshop wilden we de kinderen stimuleren om die talenten te ontwikkelen. Enkel dan kunnen ze een plaats in de maatschappij innemen.

Aan het begin van het schooljaar hebben we alle scholen met Cuninapetekinderen bezocht. Ondertussen zitten er ook heel wat op de hogeschool of universiteit. Ik ben enorm trots dat ik kan melden dat alle kinderen zich heel hard voor hun studies inzetten.

Elke tweede zondag van de maand organiseren we een bijeenkomst voor de ouders van de petekinderen. Zij hebben zich verenigd in een coöperatieve die tapijten maakt. Twee groepen hebben zich op het naaien toegelegd. De rest doet de marketing. Leuk is dat ze moeite hebben om de vele bestellingen bij te houden.

Zo zien we dat de impact van Cunina veel verder reikt dan enkel een kind te helpen.

Vanuit Cebu, bedankt voor alle steun!

Cunina-peetouder worden is een engagement op lange termijn. Je speelt een belangrijke rol in het leven van één kind en ziet het opgroeien tot een jongvolwassene mét kansen!