• Sophie Vangheel

  voorzitter & gedelegeerd bestuurder

 • Kathleen Op de Beeck

  ondervoorzitter

 • Theo Hamaekers

  bestuurder

 • Bernard Lootens

  secretaris penningmeester

 • Luc Moortgat

  bestuurder

Algemene vergadering

De Algemene Vergadering neemt onder meer kennis van het jaarverslag en de jaarrekening en keurt de begroting van het volgende jaar goed.

De leden van de Algemene Vergadering: Sophie Vangheel, Kathleen Op de Beeck, zaakvoerder Bernard Lootens, notaris Luc Moortgat en Theo Hamaekers.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden die de wet niet uitdrukkelijk aan de Algemene Vergadering verleent.

De leden van de Raad van Bestuur: Theo Hamaekers, zaakvoerder Bernard Lootens, Sophie Vangheel, Kathleen Op de Beeck en notaris Luc Moortgat.