Cunina is een hechte familie. Iedereen die zich inzet voor het goede doel hoort erbij. Van de petekinderen (en hun ouders) tot de vrijwilligers hier en in de partnerlanden. We delen lief en leed en staan voor elkaar klaar als er een uitdaging ons pad kruist.

Dat geldt evenzeer voor onze partners. Aan de kapstok ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ hangt ook een diepmenselijke factor die we laten doorsijpelen tot in de kleinste lettertjes van onze samenwerkingen. Zo versterken we elkaar en blazen we samen leven in een gezamenlijk project.

Een win-win situatie

Uit ervaring weten we dat een samenwerking met Cunina het volgende kan opleveren:

  • positief effect op medewerkers
  • ondersteuning vanuit Cunina in het vertellen van je MVO-verhaal
  • extra vertrouwen van je klanten, leveranciers en zakenrelaties

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een manier van leven en volgens Cunina ook de enige manier om duurzaam te ondernemen. Bij elke samenwerking die we aangaan, zien we het positieve effect dat een goed doel op de medewerkers in het bedrijf of de organisatie heeft.

Maar daar blijft het niet bij, ook daarbuiten vallen goede daden in vruchtbare aarde. En het onberispelijke imago waar Cunina zó hard voor werkt, geeft extra vertrouwen in het verhaal dat je kan vertellen.

Cunina geeft je ook voldoende houvast en ondersteuning om dat verhaal te vertellen. We nemen je mee in onze communicatie en helpen je om jouw verhaal zowel intern als extern te vertellen. 

Wat houdt een samenwerking in?

En wat betekent een samenwerking dan voor Cunina? Heel simpel, een nieuw klaslokaal voor kansarme kinderen, een skill center om vaardigheden te oefenen of modern lesmateriaal. Onze enige doelstelling is om kwalitatief onderwijs naar onze partnerlanden te brengen.

Transparantie van begin tot einde

Dankzij onze transparante boekhouding staan we er tenslotte voor garant dat ook elke eurocent gespendeerd wordt aan het project. Daarvan gaat 92% rechtstreeks naar de uitbouw van het project en 8% naar het beheer en opvolging van het projectdossier door onze medewerkers. We houden het graag simpel. 

Een samenwerking met Cunina kan op verschillende manieren. Van grote projecten tot kleinere peterschappen, maar steeds met een warm hart voor de behoeften van anderen. 

Neem contact op met onze stichter Sophie Vangheel om een samenwerking persoonlijk te bespreken.