Onze visie

Cunina is er rotsvast van overtuigd dat onderwijs de sleutel naar een betere toekomst is. Wie onderwijs kan volgen, kan een beroep leren. Dat betekent evenveel als een weg uit de vicieuze cirkel van armoede. Voor Cunina is niet alleen de toegang tot onderwijs belangrijk, maar ook de kwaliteit ervan. Onderwijs is noodzakelijk voor individuele en maatschappelijke ontplooiing en leidt tot duurzame ontwikkeling.
  

Onze missie

Cunina is een Belgische onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie. We ijveren in onze 6 partnerlanden (Brazilië, de FilipijnenHaïtiNepalOeganda en Zuid-Afrika) voor een betere toegang en kwaliteit van basis en secundair onderwijs, onafhankelijk van politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.

In Brazilië gaan we geen nieuwe, individuele peterschappen meer aan omwille van de specifieke favelaproblematiek. Daar steunen we nu 150 kinderen met een collectief project.
   

Onze publicaties

Twee maal per jaar brengen bij het magazine Cunina Courant uit voor onze peetouders en partners. Daarnaast maken wij ieder jaar ook ons jaarverslag op. Het online archief van deze publicaties vind je hier.

Cunina Nederland

Ook in Nederland heeft Cunina een stichting.
Alle informatie over onze Nederlandse zusterorganisatie vind je hier.

Balans Stichting Cunina Nederland