De onderwijsuitdaging in Nepal

Hoewel basisonderwijs gratis en verplicht is voor kinderen van zes tot elf jaar, kan dertig procent van de Nepalese bevolking niet lezen of schrijven. Slechts de helft van de Nepalese kinderen gaat naar school, van de meisjes is dat zelfs maar 33 procent.

Staatsscholen zijn van slechte kwaliteit en privéscholen zijn voor veel families veel te duur. Dit is een van de redenen waarom kinderen die wel met onderwijs starten de school vaak vroeg verlaten.

Sinds 1997, toen Cunina Nepal tot partnerland maakte, zijn er al tientallen projecten opgezet om de toegang tot en de kwaliteit van het onderwijs in Nepal te verbeteren. Net zoals in onze andere partnerlanden doen wij dat vooral in de meest afgelegen gebieden.

Cunina werkt in de hoofdstad Kathmandu, Phaplu en in dorpjes in de kansarme regio Sankhuwasabha, namelijk Khandbari, Sekha, Num, Hattiya en Chepuwa aan duurzaam onderwijs. Dat wil zeggen dat we al vanaf de kleuterschool de Engelse taal aanleren en de kinderen een heel educatief traject willen aanbieden totdat ze in staat zijn om een goede job uit te oefenen.

We werken samen met partnerscholen door leerlingen te steunen met een Cuninapeterschap en bouwen ook onze eigen scholen voor Cuninapetekinderen, van kleuteronderwijs tot en met de middelbare studies.

In Sekha, op 1200 meter hoogte, hadden kinderen nauwelijks toegang tot onderwijs. Cunina bouwde er een lagere school en trok goed opgeleide leerkrachten aan. De school bestaat vandaag de dag uit een kleuter- en lagere school, een middelbare school, een vakschool en een Music & Arts school. Hiermee is Sekha uitgegroeid tot een volwaardig kenniscentrum voor de hele regio. De Sekha Boarding School is een Cuninaschool, dat wil zeggen dat Cunina Nepal de school beheert.

In Num, op de flanken van de berg Makalu, heeft Cunina een lagere school gebouwd. In Kathmandu steunen wij veel petekinderen in de Alpine Valley School waar goed opgeleide leerkrachten lesgeven voor een eerlijk loon. 

Ook in Khandbari, waar we onze werking in Nepal ooit zijn gestart, werkt Cunina nog altijd samen met partnerscholen en sturen we honderden schoolkinderen uit de regio naar school.

Na hun middelbare studies kunnen de leerlingen verder leren in één van onze opleidingscentra, gericht op het invullen van knelpuntberoepen in Nepal. De vakopleidingen zijn bedoeld om lokaal talent ook lokaal te ontwikkelen. Het gaat steeds om opleidingen in knelpuntberoepen. Verder willen we op deze manier ook iets doen aan de vlucht van het platteland naar de stad, waar jongeren vaak in pure armoede vervallen en van het ene slecht betaalde baantje in het andere terecht komen.

Voorlopig bieden we in Sankhuwasabha de opleiding tot 'medisch assistent' aan in het skill center in KhandbariVoor jongeren in Kathmandu wordt in het opleidingscentrum van Cunina een IT-opleiding gegeven. 

In februari 2020 zijn we in Sekha gestart met de vakopleiding catering. De studenten van deze opleiding kunnen in de keuken van de Green Village praktijkervaring opdoen en volgen hun theorielessen in een gloednieuw gebouw voor vakopleidingen dat in februari 2020 officieel werd geopend.

In het nieuwe opleidingsgebouw in Sekha zijn we in januari 2020 ook gestart met de vakopleiding elektriciteit. Hier worden studenten opgeleid tot volwaardig elektricien, ook een knelpuntberoep in deze regio. 

Op deze manier geven we de jeugd alle kansen om op eigen benen te staan en hun eigen toekomst te creëren.

Factsheet Nepal

  • actief sinds 1997
  • NGO Cunina Nepal opgericht op 21 augustus 2001
  • actief op 7 locaties
  • 1.328 actieve peterschappen
  • 36 afgewerkte projecten
  • 3 lopende projecten
  • reeds € 1.874.612 besteed

Cunina in Nepal

In 1993 nam wijlen Louis Germeys als arts deel aan de Limburgse Dhaulagiri-expeditie. Hij werd er diep geraakt door de armoede waarin de Nepalese bevolking leefde en bij zijn terugkeer was hij vastberaden om het Nepalese volk te helpen. Hij richtte zich op Khandbari in het oosten van Nepal. Aanvankelijk zamelde hij fondsen en medisch materiaal in voor een hospitaal. Toen Sophie, stichter van Cunina, hem enkele jaren later ontmoette besloot ze met Cunina de Nepalese bevolking op een meer structurele manier te helpen.

In 1997 startte Cunina met de eerste peterschappen in Nepal en sindsdien hebben we er werkelijk bergen verzet! De armoede in Nepal is stuitend en kinderen op het platteland en in de grootstad hebben weinig kansen. Veel Nepalezen ontvluchten het platteland om hun geluk in de hoofdstad Kathmandu te zoeken, maar meestal komen ze terug van een kale reis. In de grote stad is geen werk en de arme bevolking belandt er massaal in sloppenwijken, zonder enig uitzicht op een inkomen of scholing.

Om de plattelandsvlucht tegen te gaan en kinderen in de afgelegen streken onderwijskansen te bieden, investeert Cunina volop in onderwijs, via peterschappen, via de bouw van scholen in deze onherbergzame gebieden en door opleidingen voor knelpuntberoepen te voorzien.

Cuninaprojecten in Nepal

Cunina is sinds 1997 actief in Nepal en concentreert zich vooral op de ontwikkeling van de regio op de flanken van de Makalu. We bouwden er o.a. twee boarding schools die we ook volledig beheren. Lees even mee wat we nog allemaal hebben verwezenlijkt.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Cunina

Samenwerken met Cunina als bedrijf of organisatie moet een plezier zijn. We doen er dan ook alles aan om samen met jou mee te denken over hoe jouw organisatie bij de onze past. Toon je interesse om met Cunina te werken aan een betere wereld en dan kunnen we binnenkort samen aan tafel zitten voor een vrijblijvend gesprek.