De onderwijsuitdaging in de Filipijnen

Door het beperkte overheidsbudget voor onderwijs op de Filipijnen is de kwaliteit van het openbaar onderwijs vaak slecht. Schoolgebouwen zijn te klein, verkeren in slechte staat of ontbreken. Een schoolbord en krijt zijn het belangrijkste lesmateriaal want boeken zijn schaars of niet aanwezig.

Cunina is actief in Manila, Cebu, Bayombong en Balamban.

Factsheet Filipijnen

  • actief sinds 1992
  • actief op 6 locaties
  • 789 actieve peterschappen
  • 1.853 totaal aantal individuele petekinderen
  • 19 afgewerkte projecten
  • geen lopende projecten
  • reeds € 22.500 besteed

Cunina in de Filipijnen

De Filipijnen is het land waar Cunina in 1993 met de eerste peterschapslijst startte. Cunina-ambassadrice Sabine De Vos werd peetouder van een Filipijns jongetje, Marlon. Marlon is ondertussen gehuwd, vader van twee zonen en als gediplomeerd informaticus aan de slag bij Ford.

Net als Marlon zijn er de voorbije jaren al heel wat succesverhalen geschreven. Kinderen behaalden met de steun van Cunina een diploma als verpleegkundige, onderwijzer, ingenieur, maatschappelijk werker, enz. Ook hebben verschillende afgestudeerde leerkrachten ondertussen een eigen peterschapslijst.

Voor deze kinderen, ondertussen zelf volwassen, werd de vicieuze cirkel van armoede doorbroken. Op hun beurt dragen zij nu hun steentje bij aan een betere toekomst voor hun familie en anderen in hun gemeenschap.

In het verleden realiseerde Cunina ook enkele prachtige projecten op de Filipijnen zoals de bouw van 60 huisjes voor arme gezinnen in Diadi. Na de doortocht van de tyfoon Haiyan in 2013 deed Cunina een oproep om de huisjes van getroffen petekinderen opnieuw op te bouwen. En in 2014 start Cunina met een gloednieuw project: de inrichting van bibliotheken in de Cuninapartnerscholen.

Cuninaprojecten in de Filipijnen

Cunina heeft al een werking in de Filipijnen sinds 1992. In die tijd zijn er al heel wat projecten verwezenlijkt, maar is de huidige activiteit geconcentreerd op peterschappen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Cunina

Samenwerken met Cunina als bedrijf of organisatie moet een plezier zijn. We doen er dan ook alles aan om samen met jou mee te denken over hoe jouw organisatie bij de onze past. Toon je interesse om met Cunina te werken aan een betere wereld en dan kunnen we binnenkort samen aan tafel zitten voor een vrijblijvend gesprek.