Cunina wil een blijvende indruk nalaten op de plaatsen waar ze actief is. We starten projecten op met het doel om de lokale bevolking onafhankelijk en zelfstandig te maken. 

Waarom is Cunina met dit project gestart?

Sinds Cunina in 2013 de individuele peterschappen in Brazilië afbouwde wegens de specifieke problemen van straatkinderen in de favela's, heeft ze de focus verlegd naar ondersteuning van het educatief centrum Casa Familia in Jandira in São Paulo.

In het educatief centrum is het eerst leren lezen en schrijven en dan plezier maken. Het is een aanpak die wonderwel werkt in de Braziliaanse favela. Na de lessen en huistaken krijgen de straatkinderen als beloning een maaltijd aangeboden en mogen ze zich uitleven in voetbal, ballet, capoeira en andere activiteiten.

Om de kinderen van de sloppenwijken al op een vroege leeftijd op te vangen en kennis te laten maken met onderwijs, is Cunina gestart met het steunen van voorschoolse opvang voor kinderen tussen 4 en 6 jaar. Zo financiert de organisatie de maandelijkse loonkost een kleuterleraar.

Een belangrijke ontwikkeling, want het is door educatie en positieve stimulans op jonge leeftijd dat de kinderen in de Braziliaanse favela's wegblijven van een leven op straat of in bendes en niet vervallen in bijvoorbeeld analfabetisme.

Specifiek gaat de voorschoolse opvang zich richten op taalontwikkeling, beginnende rekenvaardigheid, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Maar evenzeer geven we de 150 straatkinderen die het centrum bezoeken dagelijks een gezonde maaltijd. Dikwijls de enige, dagelijkse maaltijd voor deze kinderen.

Factsheet Educatief centrum Casa Familia

Start project: 2001

Reeds besteed: € 11.500

Leerlingen: 150

Resultaat juni 2018:

  • ondersteuning voorschoolse opvang
  • dagelijkse maaltijd 150 straatkinderen

Steun onze projecten in Brazilië

Stort je bijdrage, groot of klein, op IBAN: BE29 2300 3660 2564 met BIC: GEBA BE BB en mededeling:
Donatie Brazilië

Heb je een vraag? Neem contact op met projectverantwoordelijke Sophie (sophie@cunina.org of 014/58 01 01)

Stel een vraag over Brazilië

Waarom is Cunina actief in Brazilië?

Brazilië is het enige partnerland van Cunina waar we geen nieuwe peterschappen opstarten. De straatkinderen in de favela's komen en gaan in de scholen wat een structurele ondersteuning via peterschappen enorm moeilijk maakt. We zetten sinds enkele jaren sterk in op educatieve centra die dit probleem omzeilen. Daardoor is er wel ruimte gekomen voor collectieve peterschappen.

Cunina werkt in Brazilië sinds 2001 samen met het educatief centrum Casa Familia e Vida in Jandira, São Paulo.

Cuninaprojecten in Brazilië

De werking in Brazilië wijkt af van de andere Cuninapartnerlanden, omdat er geen nieuwe peterschappen worden opgestart. We hebben sinds 2001 wel een sterke samenwerking uitgebouwd met het educatief centrum in Jandira.