De onderwijsuitdaging in Brazilië

Brazilië is het enige partnerland van Cunina waar we geen nieuwe peterschappen opstarten. De straatkinderen in de favela's komen en gaan in de scholen wat een structurele ondersteuning via peterschappen enorm moeilijk maakt. We zetten sinds enkele jaren sterk in op educatieve centra die dit probleem aanpakken. Daardoor is er wel ruimte gekomen voor collectieve peterschappen.

Cunina werkt in Brazilië sinds 2001 samen met het educatief centrum Casa Familia e Vida in Jandira, São Paulo.

Factsheet Brazilië

  • actief sinds 1994
  • actief op 2 locaties
  • 8 actieve peterschappen
  • 322 totaal aantal individuele petekinderen
  • 14 afgewerkte projecten
  • 1 lopend project
  • reeds € 5.000 besteed

Cunina in Brazilië

Na een werkbezoek aan Rio de Janeiro besloot Sophie, stichter van Cunina, in 1994 dat Brazilië het derde partnerland zou worden van Cunina, voornamelijk om iets te betekenen voor de straatkinderen. Er kwamen peterschappen en de werking breidde zicht uit naar São Paulo waar Cunina ook samenwerkte met opvangtehuizen voor straatkinderen. In het binnenland steunde Cunina projecten rond prothesen en verwaarloosde kinderen, scholen en voetbalschooltjes in sloppenwijken.

Helaas werkt de ondersteuning via peterschappen niet voor straatkinderen. Zij hebben een eigen levensvisie zonder verantwoordelijkheden. Elke dag naar school gaan, past daar gewoon niet in. Daarom verlegde Cunina haar focus naar vormingsprojecten. Op die manier verleent Cunina deze straatkinderen toch enige vorm van onderwijs.

Cuninaprojecten in Brazilië

De werking in Brazilië wijkt af van de andere Cuninapartnerlanden, omdat er geen nieuwe peterschappen worden opgestart. We hebben sinds 2001 wel een sterke samenwerking uitgebouwd met het educatief centrum in Jandira.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met Cunina

Samenwerken met Cunina als bedrijf of organisatie moet een plezier zijn. We doen er dan ook alles aan om samen met jou mee te denken over hoe jouw organisatie bij de onze past. Toon je interesse om met Cunina te werken aan een betere wereld en dan kunnen we binnenkort samen aan tafel zitten voor een vrijblijvend gesprek.