Proficiat, je hebt al de eerste stap gezet richting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen! Door op deze pagina te lezen hoe wij een samenwerking met een partner kunnen invullen, toon je al je bereidheid om mee te werken aan een betere wereld.

We hebben drie verschillende manieren om als bedrijf of organisatie een samenwerking op te zetten.

  1. Het MVO-partnership
  2. Cuninapeetouder worden
  3. Een educatief project steunen

1. Het MVO-partnership

Wil jouw bedrijf een duurzame, structurele relatie aangaan met Cunina? We werken minstens 3 jaar samen en zoeken in elk initiatief naar een win-winsituatie. Dat is samenwerken met Cunina onder de vorm van een MVO-project!

MVO dringt steeds meer door tot het DNA van organisaties. Om een goede balans te bereiken tussen People, Planet & Profit is duurzaam ondernemen een vereiste. Vaak wordt deze MVO-strategie geïntegreerd in de missie en visie van het bedrijf.

Onder de noemer MVO hebben tal van bedrijven de laatste jaren stappen ondernomen om problemen in onze samenleving aan te pakken.

Dit wint je bedrijf als MVO-partner:

  • Je levert een bijdrage aan een betere wereld.
  • Daarvoor zul je positieve publiciteit en media-aandacht ontvangen.
  • MVO verhoogt de loyaliteit bij je werknemers én je consumenten.
  • Dat brengt meer naamsbekendheid en –herkenning met zich mee.
  • Het geeft een sterkere reputatie aan je bedrijf én jezelf.
  • Dat maakt van je MVO-samenwerking met Cunina een cruciaal marketinginstrument.
  • Extra troef van Cunina is dat we je een betrouwbaar en transparant partnerschap op maat kunnen bieden. 

Geïnteresseerd in een MVO partnerschap met Cunina op maat? Laat het ons zeker weten! Wij zoeken dan samen naar een mooie manier om het verschil te maken. 

2. Word Cuninapeetouder met je organisatie

Jij, je team, afdeling, rma of organisatie kunnen peetouder worden. Maak enkele collega’s en/of partners warm om een kind kansen op onderwijs te geven via het Cuninapeterschap. Volg samen de schoolresultaten en studies van jullie petekind. Stimuleer je petekind om zijn studies grondig en serieus aan te pakken zodat een mooie toekomst in het verschiet ligt.

Je kan meerdere kinderen steunen en er zijn verschillende formules mogelijk. Eén ervan past zeker bij het algemeen HR-beleid van je bedrijf. We hebben uit de praktijk geleerd dat een peterschap een enorme emotionele binding geeft met het petekind of de petekinderen. Het positief gevolg is dat werknemers de werkplek als een warmere, menselijkere omgeving gaan ervaren.

Enkele schoolvoorbeelden van professionele Cuninapeetouders zijn Schoenen Torfs, Veritas en bouwonderneming Beneens.

3. Steun een educatief project

Met je organisatie kan je één van onze onderwijsprojecten steunen en zo investeren in onderwijs in het Zuiden. Je kan zelf een project kiezen in één van onze partnerlanden of de keuze aan ons laten om het geld te besteden daar waar de nood het hoogst is. 

Er bestaan geen kleine bijdragen voor het goede doel. Zelfs de kleinste gift maakt een wezenlijk verschil voor één of meerdere kinderen. Contacteer ons om te leren hoe!