Transparantie en controle

Iedereen heeft het recht om te weten hoe zijn bijdrage besteed wordt. De resultaten van Cunina worden jaarlijks gepubliceerd op de websites van ngo Openboek, Donorinfo en de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving

De jaarrekening van Cunina is opgesteld volgens de boekhoudkundige principes en methodes die in overeenstemming zijn met algemeen geldende boekhoudkundige normen. De jaarrekening wordt opgemaakt door onze boekhoudster in samenwerking met een externe accountant. Ze wordt bovendien gecontroleerd door bedrijfsrevisor Ira Nicolaij en accountantkantoor Accuraad. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering geven hun finale goedkeuring.

Resultatenrekening 2016

Inkomsten

Peterschappen, projecten en solidariteitsbijdragen vormen steeds de grootste bron van inkomsten voor Cunina.

Cunina-sympathisanten in allerlei gemeentelijke of provinciale werkgroepen namen het op zich om een ‘subsidie’ aan te vragen voor Cunina. Zelf vragen we als ngo géén federale overheidssubsidies aan. 

Tenslotte ontvingen we in 2016 ook verschillende legaten.

Uitgaven

Cunina houdt haar werkingskosten zo laag mogelijk, zodanig dat ze maximaal kan investeren in het Zuiden. De Raad van Bestuur bewaakt de beperking van kosten met betrekking tot bezoldigingen, diverse leveringen en diensten.

Cunina is lid van de ngo-federatie, de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving en Donorinfo en voldoet daarom ook aan de voorwaarden die deze overkoepelende organisaties opleggen. De wetgeving bepaalt dat een erkende ngo 20% van haar totale inkomsten mag besteden aan eigen werkingskosten in het noorden. 

Cunina is bijzonder fier om jaar na jaar ver onder die 20% te blijven. In 2016 bedroeg het percentage werkingskosten 8,93%. De kosten voor fondsenwerving bedroegen slechts 3,50% van de totale inkomsten, waar de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF) de richtlijn van maximum 30% heeft uitgeschreven. 

Dit cijfer is tot stand gekomen na een herbalancering van de beheerskosten. In samenspraak met onze bedrijfsrevisor en de VEF zijn uit werkingskosten de kosten voor ‘activiteiten ten behoeve van fondsenwerving’ verwijderd en toegevoegd aan de reeds bestaande post ‘fondsenwerving’.

Cunina zette haar eigen mediakanalen in als promotiemiddel en speelde volop haar perscontacten uit, zodat er geen uitgaven waren voor betalende publiciteit.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Balans

Het boekjaar 2016 werd afgesloten met een positief resultaat van € 144.041,94.

Het grote verschil in kosten tussen ‘Projecten, peterschappen, extra giften, ...’ in 2015 en 2016 is te wijten aan de onverwachte noodhulp die Cunina bood aan Nepal in de nasleep van de aardbevingen in 2015.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Hoe besteedde Cunina je bijdragen?

Besteding inkomsten 2016

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave.

Verdeling werkingskosten 2016

Uitgaven onderwijsprojecten 2016

Uitgaven peterschappen 2016

De evolutie van peterschappen

Zo ziet de groei van actieve, individuele peterschappen van 1 januari 2016 tot 31 december 2016 er uit. 

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

 1. Jaarlijks nieuwjaarspiekje van nieuwe peterschappen uit de kerst- en nieuwjaarsperiode.
   
 2. Het einde van het schooljaar in de Filipijnen en Nepal waar heel wat petekinderen afstuderen en het peterschap dus eindigt.
   
 3. Veritas wordt partner van Cunina en steunt 127 petekinderen. Eén peterschap voor elke Veritas-winkel.
   
 4. Het einde van het schooljaar in Haïti waar heel wat petekinderen afstuderen en het peterschap dus eindigt.
   
 5. De studenten hoger onderwijs in de Filipijnen en Nepal sluiten hun herexamens af en ontvangen hun diploma.
   
 6. Doorheen het jaar verhuizen petekinderen al eens naar een regio waar Cunina niet actief is en kan het peterschap niet verder gezet worden. Cunina brengt de peetouders hier steeds snel van op de hoogte en stelt een eventueel nieuw peterschap voor.

Cunina in cijfers

 • Opgericht door Sophie Vangheel in november 1990, erkende NGO sinds 2004
 • 6 partnerlanden: Haïti, Filipijnen, Brazilië, Nepal, Zuid-Afrika en Oeganda
 • Cunina ontvangt bewust geen federale overheidssubsidies 
 • Cunina geeft geen geld uit aan betalende reclame
 • de werkingskost in België bedraagt jaarlijks amper 10%
 • 7 gedreven medewerkers: Kathleen, Lut, Joy, Inge, Sonja, Nick en Jeroen
 • 4 toegewijde ambassadeurs: Sabine De Vos, Luc Appermont, Nathalie Meskens en Wouter Torfs
 • Meer dan 13.000 kinderen toegang gegeven tot onderwijs
 • Er zijn momenteel 3.100 actieve peterschappen

 • Meer dan 80 buitenlandse missies
 • Meer dan 120 bouw- en vormingsprojecten gerealiseerd
 • Meer dan 300 evenementen voor fondsenwerving
 • Meer dan 350 vrijwilligers in de partnerlanden

 

Cijfers van vorige jaren

Vind je hier nog niet voldoende transparantie? Vraag dan gerust onze cijfers op van de voorbije jaren!

Verduidelijk in je contactbericht welke cijfers en van welk jaar je graag wil ontvangen. De resultatenrekening, de balans, onze besteding of cijfers over de peterschappen. Wij bezorgen je ze graag!

Ik wil meer cijfers zien!