Transparantie en controle

Iedereen heeft het recht om te weten hoe zijn bijdrage besteed wordt. De resultaten van Cunina worden jaarlijks gepubliceerd op de websites van ngo Openboek, Donorinfo en de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving

De jaarrekening van Cunina is analytisch opgesteld volgens de boekhoudkundige principes en methodes die in overeenstemming zijn met algemeen geldende boekhoudkundige normen. De jaarrekening wordt opgemaakt door onze boekhoudster in samenwerking met een externe accountant. Ze wordt bovendien gecontroleerd door bedrijfsrevisor Ira Nicolaij en accountantkantoor Accuraad. De Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering geven hun finale goedkeuring.

Cunina heeft doorheen de jaren een financiële buffer opgebouwd om haar werking en continuïteit te garanderen gedurende twee jaar. Hiervoor wordt een bedrag gereserveerd dat de loonkost gedurende twee jaar draagt. Deze som staat op een BNP-spaarrekening (€200.850,63) en op een Credimo Deposit Life Tak 26 (€300.000).

Cunina ontvangt soms vooruitbetalingen van peterschapsbijdragen. Het betreft hier peetouders die in de meeste gevallen de studiekosten (€30/maand) van hun petekind al betalen tot einde studies. Deze inkomsten worden, minus de studiekosten van dat jaar, overgedragen naar het volgende jaar. Dit vertaalt zich dus in een tijdelijk verhoogd saldo op onze bankrekening.
  

Resultatenrekening 2017

Inkomsten

Peterschappen, projecten en solidariteitsbijdragen vormen steeds de grootste bron van inkomsten voor Cunina.

Cunina kiest er bewust voor om geen staatssubsidies aan te vragen. Zo bewaart ze haar onafhankelijkheid en bepaalt ze zelf waar, wanneer en hoe ze haar budgetten besteedt. Cunina is terecht fier op deze pragmatische aanpak. 

Tenslotte ontvingen we in 2017 ook verschillende legaten.

Uitgaven

Cunina houdt haar werkingskosten zo laag mogelijk, zodanig dat ze maximaal kan investeren in het Zuiden. De Raad van Bestuur bewaakt de beperking van kosten met betrekking tot bezoldigingen, diverse leveringen en diensten.

Cunina is lid van de ngo-federatie, de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving en Donorinfo en voldoet daarom ook aan de voorwaarden die deze overkoepelende organisaties opleggen. De wetgeving bepaalt dat een erkende ngo 20% van haar totale inkomsten mag besteden aan eigen beheerskosten in het noorden. 

Cunina is bijzonder fier om jaar na jaar ver onder die 20% te blijven. In 2017 bedroeg het percentage beheerskosten 8,45%. De kosten voor fondsenwerving bedroegen slechts 2,86% van de totale inkomsten, waar de Vereniging voor Ethische Fondsenwerving (VEF) de richtlijn van maximum 30% heeft uitgeschreven. 

Een detailweergave van de verdeling van onze beheerskosten vind je op pagina 31.

Cunina zette haar eigen mediakanalen in als promotiemiddel en speelde volop haar perscontacten uit, zodat er geen uitgaven waren voor betalende publiciteit.

Tenslotte houden onze project- en peterschapsverantwoordelijken nauwgezet toezicht op de evolutie en uitvoering van de lopende en uitgevoerde werken in het Zuiden. Jaarlijks worden er een aantal werkreizen naar de partnerlanden georganiseerd om er de praktische en financiële uitvoering ter plaatse te controleren.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Balans

Het boekjaar 2017 werd afgesloten met een positief resultaat van € 59.082,68.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Hoe besteedde Cunina je bijdragen?

Besteding inkomsten 2017

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave.

Verdeling beheerskosten 2017

Uitgaven onderwijsprojecten 2017

Uitgaven peterschappen 2017

De evolutie van peterschappen

Het aantal actieve peterschappen voor Cunina kende in 2017 een gestage groei, dankzij enkele structurele inspanningen op vlak van communicatie en online marketing. Langzaam maar zeker bereiken we een groter publiek dat enthousiast is over onze boodschap. Een lijn die we in 2018 nog veel verder zullen doortrekken.

Doorheen het jaar zien we regelmatig kleine fluctuaties die te maken hebben met onder andere: afstuderende petekinderen (iets waar we enorm trots op zijn!), verhuizende petekinderen (jammer, maar weinig aan te doen) en peetouders die om allerlei redenen het peterschap wensen te beëindigen (alle respect voor die beslissingen).

Grote sprongen in de grafiek zijn toe te schrijven aan bedrijven die meerdere peterschappen tegelijk zijn gestart. Een trend die zich ook in 2018 zal voortzetten.

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave.

Cunina in cijfers

 • Opgericht door Sophie Vangheel in november 1990, erkende NGO sinds 2004
 • 6 partnerlanden: Haïti, Filipijnen, Brazilië, Nepal, Zuid-Afrika en Oeganda
 • Cunina ontvangt bewust geen federale overheidssubsidies 
 • Cunina geeft geen geld uit aan betalende reclame
 • de werkingskost in België bedraagt jaarlijks amper 10%
 • 7 gedreven medewerkers: Kathleen, Lut, Joy, Inge, Sonja, Nick en Jeroen
 • 4 toegewijde ambassadeurs: Sabine De Vos, Luc Appermont, Nathalie Meskens en Wouter Torfs
 • Meer dan 13.000 kinderen toegang gegeven tot onderwijs
 • Er zijn momenteel 3.100 actieve peterschappen

 • Meer dan 80 buitenlandse missies
 • Meer dan 120 bouw- en vormingsprojecten gerealiseerd
 • Meer dan 300 evenementen voor fondsenwerving
 • Meer dan 350 vrijwilligers in de partnerlanden

 

Cijfers van vorige jaren

Vind je hier nog niet voldoende transparantie? Vraag dan gerust onze cijfers op van de voorbije jaren!

Verduidelijk in je contactbericht welke cijfers en van welk jaar je graag wil ontvangen. De resultatenrekening, de balans, onze besteding of cijfers over de peterschappen. Wij bezorgen je ze graag!

Ik wil meer cijfers zien!