Beleidsplan Cunina Nederland

Cunina is van oorsprong een Vlaamse ontwikkelingsorganisatie. Op 5 augustus 2003 werd de Stichting Cunina Nederland opgericht. Cunina richt zich in de partnerlanden Brazilië, Haïti, Nepal, Filipijnen, Zuid-Afrika en Oeganda op het verhogen van de toegang tot en de kwaliteit van het basis- en secundair onderwijs, onafhankelijk van enige politieke, religieuze of maatschappelijke overtuiging.

Cunina gelooft in de volgende waarden

Ontwikkeling die het kind centraal stelt. Kinderen verdienen extra aandacht, omdat ze wereldwijd nog steeds de grootste slachtoffers zijn van armoede.

Ontwikkeling begint bij de mensen in het Zuiden. Zij bepalen zelf hun toekomst. Door middel van onderwijs leren kinderen vaardigheden die hen in staat stellen om zelf ter plaatse hun steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van hun gemeenschap en ze niet gedwongen worden hun land te verlaten om bij ons hun geluk te beproeven.

Beloningsbeleid

Stichting Cunina Nederland werkt enkel met vrijwilligers voor het goede doel. Er worden dus geen lonen uitbetaald.

De doelstelling

Stichting Cunina Nederland zet zich in om één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (gratis kwaliteitsvol onderwijs) te realiseren.  Als Cuninapeetouder betaal je een maandelijkse peterschapsbijdrage van 30 euro voor de studies van je eigen Cuninapetekind.

Bovendien ondersteun je met je bijdrage ook de onderwijsprojecten van Cunina in het land van je petekind.

 

Financiële verantwoording 

Boekjaar 2018

Beginsaldo 01 januari 2018 € 310,72
Inkomsten Peterschappen € 4.840,00
Openingsbijdragen € 30,00
Solidariteit € 120,00
Extra giften € 0,00
Projecten € 0,00
Fondsenoverdracht € 0,00
Totaal inkomsten € 4.990,00
Uitgaven Bankkosten -€ 126,00
Fondsenoverdracht naar Cunina vzw. Cunina vzw betaalt aan het Zuiden -€ 4.635,00
Totaal uitgaven -€ 4.761,00
Eindsaldo 31 december 2018 € 539,72

Word Cuninapeetouder!

Cunina-peetouder worden is een engagement op lange termijn. Je speelt een belangrijke rol in het leven van één kind en ziet het opgroeien tot een jongvolwassene mét kansen!

Lees hier meer over een peterschap bij Cunina.

Ja, ik wil Cuninapeetouder worden!