In 2004 bouwde Cunina een hostel in Khandbari in het Sankhuwasabha district,
600 kilometer ten oosten van Kathmandu, ofwel vijftien uur rijden met een jeep. Hier konden kinderen uit de bergdorpen verblijven die voordien drie tot zes dagen moesten stappen om hun school te bereiken. Om deze kinderen de mogelijkheid te bieden om toch
onderwijs te volgen had Cunina de jaren ervoor al een huis in Khandbari gehuurd
waar tien kinderen verbleven tijdens het schooljaar. In het nieuwe hostel was er
meer plaats. Er konden ineens honderd leerlingen worden gehuisvest.

De kinderen uit afgelegen bergdorpen hadden voordien geen toegang tot
onderwijs, omdat er in hun dorpen gewoonweg geen scholen waren. Daarom
kwamen ze naar Khandbari, waar er wel scholen waren. Daar kwam verandering
in toen Cunina in de hoger gelegen dorpen Sekha en Num scholen bouwde en
kinderen niet meer naar Khandbari hoefden te komen.

In 2013 kreeg het hostel daarom een nieuwe bestemming en werd het
omgevormd tot educatief centrum waar jongeren vanaf de leeftijd van zestien
jaar worden opgeleid tot Community Medical Assistant (CMA), ofwel assistent-
verpleegkundige. Ze kunnen deze opleiding van achttien maanden volgen dankzij
de financiële ondersteuning van een peterschap.

Groot tekort aan medische zorg

Nepal behoort tot de armste landen ter wereld. Van gestructureerde
gezondheidszorg is geen sprake. Er zijn maar zes dokters en drie
ziekenhuisbedden per tienduizend inwoners. De meeste ziekenhuizen liggen
bovendien in de buurt van een stad, waardoor bergbewoners vaak geen toegang
hebben tot gezondheidszorg. Negentig procent van de dokters werkt in de stad,
terwijl negentig procent van de bevolking op het platteland leeft. Niet zo vreemd
dus dat er in afgelegen Himalayadorpen een groot tekort is aan medische zorg.

De gemiddelde levensverwachting is in Nepal maar 69 jaar. Zieken moeten vaak
verschillende dagen wandelen - of gedragen worden - om een gezondheidspost
te bereiken. Dan is het vaak al te laat. Vrouwen, en zeker de armsten, komen
helemaal niet aan bod. Hoewel zij op het land het meeste werk verrichten,
worden ze medisch gezien verwaarloosd. In Nepal bevallen vrouwen meestal
thuis met de hulp van familieleden, een traditionele vroedvrouw of helemaal
alleen. De kans dat er zwangerschapscomplicaties optreden, of dat ze te laat
naar een ziekenhuis worden gebracht, is groot.

Twee vliegen in een klap

Omdat veel Cuninapetekinderen de ambitie koesterden om verpleegkundige te
worden, besloot Cunina in het Cuninahostel de CMA-opleiding te gaan aanbieden.
Met dit project werden er twee vliegen in een klap geslagen: de Nepalese
bergbevolking krijgt de broodnodige medische zorgen én de studenten oefenen
een gewaardeerde baan uit, zoals assistent-verpleegkundige, verzorgende, gezondheidswerker, apotheekassistent of medisch veldwerker. Anderen kiezen na hun CMA-opleiding zelfs voor een voortgezette opleiding verpleegkundige.

De CMA-opleiding duurt anderhalf jaar en is toegankelijk voor jongeren met een
diploma middelbaar onderwijs. De studenten krijgen gedurende achttien
maanden theorie- en praktijklessen. Als ze hun examen succesvol afronden,
lopen ze zes maanden stage in het hospitaal van Khandbari. Tijdens de stage
kunnen de studenten hun techniek en vaardigheden verbeteren, zodat ze aan het
einde van het traject klaar zijn om aan de slag te gaan en berggemeenschappen
de nodige medische hulp te bieden.

Einde van een tijdperk

Helaas moeten we de opleiding assistent-verpleegkundige binnenkort
noodgedwongen stoppen. De Nepalese overheid heeft tot ieders spijt besloten
om de opleidingen tot assistent verpleegkundigen niet langer te erkennen. In
2021 zullen de laatste CMA-studenten afstuderen. Wat ooit begon met de opvang
van tien kinderen is inmiddels een succesverhaal waarbij duizenden Nepalese
schoolkinderen werden geholpen.

En het verhaal is nog niet ten einde. Het oude hostel zal in de toekomst
opnieuw een nieuwe bestemming krijgen.

Achtergrond