Net bij het kleuren van de herfstblaadjes trekt Cunina ook een nieuw jasje aan, eentje dat mooi bij het kleurenpallet van het nieuwe seizoen past. Niet dat we bewust mikten op een herfstaankondiging, want onze vernieuwde stijl zat al sinds december 2017 in de pijplijn. Het is dus al een lange tocht geweest waarbij we elke stap weloverwogen neerzetten. En dat allemaal dankzij een knappe begeleiding en gratis uitwerking van onze partner Duval Branding.
   

Een nieuwe huisstijl

Cunina zelf werkt al meer dan 28 jaren onvermoeibaar aan toegang tot onderwijs voor kansarme kinderen over heel de wereld. Die missie wilden we dit jaar extra in de verf zetten door het kind volledig centraal te zetten in onze boodschap en stijl.

Dat dit nog niet helemaal het geval was, is enkel te verklaren door een korte duik in de geschiedenis van Cunina te nemen.

Een duik in de geschiedenis

Begin jaren ’90 lag de focus van Cunina immers nog niet uitsluitend op onderwijs. Het ging echter veel breder, maar altijd met het welzijn van kansarme mensen voorop. Daarnaast werd het merendeel van de fondsen ook opgehaald via culturele activiteiten en dat vertaalde zich in de stijl van het logo en de communicatie. 

Het logo dat we in gebruik namen op 23 november 1990 werd ontworpen door de grafische kunstenaar Bruno Godon. Het symboliseert het theaterpodium van de culturele activiteiten, terwijl de cirkel zowel de wereld als de zon en de spots op de scène verbeeldt.

Het oranje puntje van de ‘i’ is mogelijk het belangrijkste element van het logo en wil met de kleur de menselijke warmte achter de organisatie oproepen.

In 2002 ligt de focus van Cunina al volledig op individuele peterschappen en zijn de culturele manifestaties achterwege gelaten. Dat vertaalde zich in een nieuwe baseline onder het logo. Op dat moment had Cunina meer dan 330 concerten en andere activiteiten georganiseerd.

Vanaf dit moment werden de schoolkosten en projecten echter betaald via peterschapsbijdragen.

Vier jaar later, in 2006, ondergaat het Cuninalogo één van haar grootste veranderingen. Het oranje bolletje krijgt volop de kans om te schitteren en vormt de hele achtergrond van het nieuwe logo. Zo staat de menselijke warmte meteen centraal.

Nog een jaartje later, in 2007, wordt ook de visuele verwijzing naar culturele activiteiten verwijderd en verdwijnen de trappen en gordijnen. Wat overblijft is het Cuninalogo met de bruine letters dat de meeste mensen tot nu toe kennen, maar evenwel voorzien van een nog Nederlandstalige baseline.

Het is pas in 2011 dat ook de baseline de vertrouwde Engelstalige versie krijgt vanuit de idee dat Cunina een internationale organisatie is. Op die manier weten ook al onze lokale medewerkers meteen waarvoor Cunina staat.

Cunina anno 2018

De gekende oranje bol gaat in 2018 dus al 11 jaar mee. Een vertrouwd beeld waar we allemaal gehecht aan raakten, maar de realiteit haalt ons vroeg of laat toch in. Er staat immers een nieuwe generatie te trappelen die Cunina nog niet kent en ons moet kunnen vinden tussen alle andere merken op sociale media die een stukje aandacht willen opeisen.

Daarnaast willen we het kind als een individu, met dromen en kansen, nog meer centraal zetten en de impact die onderwijs heeft op hen en hun gemeenschap visualiseren.

Om die oefening tot een goed einde te brengen, kregen we hulp van onze partner Duval Branding, die het kaderden in een engagement voor het goede doel. Het startschot van het traject werd al gegeven in december 2017 en de verschillende stappen leidden uiteindelijk tot een mooie evolutie van het Cuninalogo en een nagelnieuwe baseline.

De herkenbare bol hebben we behouden, weliswaar met enkele kleine aanpassingen. Zo zijn de bruine letters vervangen door witte en is het lettertype wat boller gemaakt. Het maakt het geheel net iets lichter en aangenamer om te lezen.

Ook de oranje kleur heeft een wijziging ondergaan. Het is iets roder en nog warmer geworden.
Tenslotte kreeg de bol ook een extra cirkel in een iets lichter oranje eromheen. Deze symboliseert de uitdeining van de impact van onderwijs op het kind, op andere kinderen of de hele familie of gemeenschap rond het petekind.

De baseline is terug Nederlandstalig en onderstreept de actie die alle betrokken partijen moeten ondernemen. Het kind dat zelf zijn toekomst maakt op school uiteraard, maar het impliceert ook de betrokkenheid van de peetouder die de kansen geeft om naar school te gaan en de visie van Cunina dat onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken.

Naast deze nieuwe, warme oranje kleur hebben we een mooie, groene ondersteuningskleur gekozen om het geheel een frisse uitstraling te geven.

De hernieuwde focus die we in het logo en de baseline hebben gelegd, hebben we ook verder uitgeschreven in een merkbelofte. Die vertelt waarvoor Cunina staat en wat je als peetouder, partner of sympathisant van ons mag verwachten.

Een kleine inspanning, een schoolcarrière lang, heeft de grootste impact.

Via Cunina kun je echt iets betekenen voor het leven van een kansarm kind in het Zuiden en voor de toekomst van een gemeenschap. Als een kind, dankzij jou, de school kan voltooien, zal het zelf zijn toekomst in handen nemen. En zo op zijn beurt iets gaan betekenen voor de gemeenschap waarin het leeft.

En, inderdaad, dat vraagt tijd: de schooltijd. Maar het geeft je de kans om echt betrokken te zijn. Bij jouw uniek petekind. Een concrete impact te hebben. Niet voor één week of één maand. Maar voor een leven.

Je kan de nieuwe huisstijl van Cunina vandaag al terugvinden op de website en andere digitale kanalen. Ook het drukwerk zal de komende maanden omgetoverd worden in de nieuwe stijl. Zo zullen de peetouders in december al een volledig vernieuwde Cunina Courant in de brievenbus vinden.

We hopen rond te zijn met de hele omschakeling tegen het einde van de winter in 2019. Mocht je dan nog ergens onze oude Cuninabol tegenkomen, laat het ons dan weten. Want het zal ons nog steeds deugd doen om hem af en toe eens terug te zien.

Achtergrond